Lage emissie

Sinds 1983 zetten wij ons in om de luchtkwaliteit in de scheepvaart, bij de elektriciteitsopwekking en in de spoorwegsector te verbeteren door de uitstoot van vervuilende stoffen door motoren drastisch te verminderen.
Onze knowhow stelt ons in staat om belangrijke componenten te ontwerpen, ontwikkelen en produceren, zoals Diesel Particulate Filters (DPF), inclusief regeneratiesystemen, selectieve katalytische reductiekatalysatoren (SCR) en reactor doseersystemen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in systeemontwerp en het vinden van de beste combinatie van belangrijke componenten om de laagste emissieniveaus voor stikstofoxiden (NOx), deeltjes en andere vervuilende stoffen te bereiken.
Discover

Technologie

Discover

Faciliteiten

Discover

Expertise